Duyurular

Etik Komisyonu

Etik Kurulumuz
DİNÇAY DOĞAR
TURGUT ORHAN DURAK
FEHMİ COŞKUNER


İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak,
İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlamak,
Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak,
Çok sesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek,
Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermemek,
Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak,
Toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranmak,
Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek,
Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak,
Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak,
Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermek,
İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek.
Ana Sayfayı Görüntüle