Duyurular
author

Bora İZKÜBARLAS

MAHSUSA

ŞEYH ŞAMİL

Şeyh Şamil 25 sene boyunca devam eden Kafkasya-Rusya savaşlarında Rus ordularını perişan eden büyük bir halk kahramanıdır.

Hayatını esaret altında bulunan Kafkasya topraklarını kurtarmaya adamıştır.

Türkiye tarafından Kafkasya Kartalı olarak isimlendirilmektedir.

Şeyh Şamil 1797 senesinde Dağıstan'ın Gimri köyünde dünyaya gelmiştir.

Babası, gönüllü olarak Osmanlı ordusunda hizmet etmiş bir subay olan Denghan Mehmet, annesi, Türkmen uruğlarından Pîr Budak Bey’in kızı Gülçiçek Hatun’dur.

Şeyh Şamil bölgede önemli bir din adamı olan Şeyh Cemalettin Gazi Kumuki'den dersler almış.

At binme ve kılıç kullanmada üstün becerilere sahipti.

Güçlü bir vücut yapısı olan Şamil, aynı zamanda güreş ve atıcılıkta da kendini geliştirmiş.

30'lu yaşlarına kadar tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih, fen gibi pek çok alanda eğitim almıştır.

O dönemde Rus esareti altında Kafkasya'yı kurtarmak için Dağıstan'da başlattığı özgürlük mücadelesi kısa zamanda pek çok bölgeye yayılmış.

Diğer esaret altında yaşayan milletleri de bir araya getirerek Rusya İmparatorluğu'na büyük darbeler vurmuştur. Kafkasya'da yaşayan Türkler Şeyh Şamil'i başlarına lider olarak seçmiş. Ve Dönemde baruthaneler, tophaneler, silahhaneler yaptırarak dağınık halde bulunan ordusunu güçlendirmiş ve düzenli bir hale getirmiştir.

Şamil 25 sene boyunca Ruslara ağır kayıplar verdirmiştir.

Ancak bu mücadelede kısıtlı olan askeri gücü ve imkanları tükenmiştir.

Ahulgo tepesinde sayıları 10.000'i aşkın Rus ordusuna 3.000 adamıyla 80 günden fazla dayanarak tarihe geçmiştir. Bu direnişte Şeyh Şamil hanımı Cevheret hatunu, oğlu Said'i, kız kardeşi Mesedo'yu şehit vermiştir.

Ve Savaşı kaybedeceğini anlayan Şamil, Ruslar ile ateşkes anlaşması yaparak teslim olur.

Esir olarak Rusya çarına götürülür. Burada cesaretiyle imparatorun bile hayranlığını kazanır.

Bir gün Rus Çarı esaret altındayken Şeyh Şamil'i yemek yemek için karşısına alır Şeyh Şamil'in iştahlı bir şekilde yemek yediğini görünce yanındakilere "Korkarım bu adam bizi de birazdan yer" diye söylenir.

Şeyh Şamil bunu duyunca, "Korkmayın dinimizde domuz eti yemek haramdır" cevabını verir.

1 ay boyunca Rus sarayında esir olarak kalan Şamil önemli esirlerin tutulduğu Kaluga'ya gönderilir. Esaretin 10. Senesinde hacca gitmek ister.

Hacca gitme isteği bir şartla kabul edilir. Çar tedbir olarak oğlu Muhammed Şefi'yi rehin alır ve hac sonrası tekrar gelip teslim olmasını ister.

Buradan ilk olarak İstanbul'a gelen Şamil o dönemin Osmanlı padişahı olan sultan Abdülaziz tarafından sarayda ağırlanır. Halk bu kahramanı görebilmek için saray önlerine koşar.

Daha sonra hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye gider.

Şeyh Şamil, Kuzey Kafkasya halklarının siyasi ve dini önderi. Kafkas Savaşı'nda Rus karşıtı direnişin lideri ve Dağıstan'la Çeçenya'nın 3. imamı. Türkiye'de Kafkasya Kartalı 74 yaşında 4 Şubat 1871 tarihinde hayatını kaybeder.

Ne Seni

Ne Mihrali Beyi

Ne Dede Korkutları ne de Ergenekon Destanlarını asla unutmayacağız

İmam Şeyh Şamil’in bir dörtlüğü ile veda etmek istiyorum.

Şair diyor ki; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak! Eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

Men de diyorum ki; Benim vatanımın sınırları Kars’ta başlayıp, Edirne’de bitmez. Hazer’imin, Hürriyet! Hürriyet diye çalkalandığı kıyılarda başlar, Taa! Viyana’da biter.

Ruhun Şad Olsun “İmam Şeyh Şamil”

Paylaşım Linkleri

Yorum

Yorum Bırak