Duyurular
author

Mustafa Tuncay DOĞAR

BİRİKİM

AFYONKARAHİSAR'DA SAĞLIK VE SALGIN HASTALIKLAR

20. yy başlarına ait Afyonkarahisar ve yöresi ile ilgili ortaya çıkan kolera hastalığının ortadan kaldırılması ve hastalananların tedavisi için masrafları mal sandığından karşılamak üzere ileri gelenler tarafından 1849 yılında doktor talep edilmiştir.

Bunun üzerine Dr. Neşet Efendi, Cerrahlar Ahmet ve Salih Efendiler ile eczacı Rafael İstanbul'dan gönderilmiş: yapılan müdahaleler ve iyi uygulanan tedavi yöntemleri sonucu gerek kolera gerekse diğer hastalıklar konusunda ölümlü sonuçlar alınmıştır.

Afyonkarahisar da her yörede olduğu gibi dönemin hastalıklarından zaman zaman oldukça acılar çekmişti.
Tifo,veba,çiçek hastalığı bunların başında geliyor. Sağlık sisteminin istenilen seviyede yerleşmemiş olması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliği, halkın bilinçsizliği gibi etkenler söz konusu hastalıkların daha derin ve kalıcı izler bırakmasına yol açmıştı.

Bu durumun acı örneklerden birisi Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ (Aziye) de yaşanmıştı. Emirdağ'da 1895 tarihinde çok şiddetli bir çiçek hastalığı salgını başlamıştı. Hastalığın tedavisi için gerekli olan ilaç ve aşılar vilayet tarafından gönderildiğinden dolayı kayıplar oldukça artmıştı.Durumun öneminin idrak edilerek bir an önce gerekli olan ilaç ve tıbbı malzemenin gönderilmesi istenmişti.

Koruyucu koruyucu sağlık hizmetleri, Afyonkarahisar'ın önemli gündem başlıklarından birisi olmuştu. Afyonkarahisar 'da 1899 yılında üç bin beş yüz çocuğa aşı yapılmasına dair Bursa Vilayeti'inden talimat gelmiş; bu konuda gerekli işletmelerin bir an önce icra edilmesi istenmişti.

Afyonkarahisar'da 1903 yılında nüfusun sağlıklı bir şekilde artması ve halkın sağlık sorunlarının yerinde giderilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.
Bu maksatla yirmi yataklı bir guruba hastanesinin yapılması düşünülmüş inşaat masraflarının karşılanması için halktan yardım toplanması kararlaştırılmıştır. Aynı
zamanda hastanenin işletme giderlerinin karşılanması için Şuraya Devletçe gaz yağı, ispirto ve hayvan kesim vergilerine zam yapılması istenmiştir...

Paylaşım Linkleri

Yorum

Yorum Bırak